Hvad søger du hjælp til?

De fleste der opsøger en læge eller anden behandler ønsker primært at vide èn ting; KAN DU HJÆLPE MIG?

Højest sandsynlig kan jeg hjælpe dig og ikke mindst hjælpe dig til at hjælpe dig selv på den lange bane.
Fordi sundhed og velvære er ikke en enkelt alene-stående begivenhed men en tilstand der kontinuerligt skal opretholdes.
Ligeledes er symptomer og sygdomme også kun sjældent opstået fra den ene dag til den anden – selvom det nogle gange kan opleves sådan.

Vælg hvad der passer bedst på din udfordring og se om jeg kan hjælpe dig…

Hvad søger du hjælp til?

 • Stress
 • Angst
 • Sportsskade
 • Optimering af sportspræstationer
 • Kontorskade
 • Hovedpine/migræne
 • Piskesmæld
 • Fibromyalgi
 • Mave/tarmproblemer
 • Senfølger fra vira-infektion
 • ADHD, autisme eller andre ASF-diagnoser
 • Træthed
 • Udbrændthed
 • Sund aldring
 • Øget vitalitet og velvære
 • Autoimmune ubalancer
 • Andre problemer, sygdomme og ubalancer

(Nedenstående er min egen mening og erfaring gennem de sidste knap 25år)

Det vigtigt at forstå at jeg IKKE vejleder om medicin, diagnosticerer eller helbreder nogle former for sygdomme!

For det første er det ifølge dansk lovgivning kun tilladt for læger at vejlede i brug af medicin samt proklamere at de kan helbrede sygdomme!

For det andet, er det så godt som altid KROPPEN SELV, der genopretter og efterfølgende vedligeholder balancen så symptomer og sygdom forsvinder eller mindskes. Vi skal blot skabe de rigtig forhold og vilkår så kroppens egen selvregulerende mekanismer kan træde i kraft.
Som nævnt tidligere; Sundhed og velvære er ikke en enkeltstående begivenhed men en konstant balance der skal opretholdes og holdes ved lige. Og med alderen mere og mere! Og hvad er sundhed? Er sundhed blot fravær af mærkbare symptomer og diagnosticeret sygdom eller..?

“De første 40år får man givet – de næste 40år skal man gøre sig fortjent til!”

På den korte bane, kan jeg som regel hjælpe med at få lavet noget “luft, overskud og resurser” her og nu!
På den lange bane kan jeg hjælpe dig til at hjælpe dig selv og din krop.
Vi kan forsøge at optimere de psykiske, fysiske, sociale og biokemiske rammer, så kroppen igen kan regulere sig selv og symptomer og sygdom forsvinder eller mindskes.

Tænk over det! Sygdomme her i Vesten er blot betegnelser for et eller flere symptomer!
Har du ondt i hovedet og det føles som et “stramt bånd” omkring hovedet har du spændingshovedpine. Har du ondt i hovedet, kaster op og bliver lysfølsom og får synsforstyrrelser, har du migræne med aura. Så vi navngiver symptomerne men nærmer også ikke en egentlig forståelse af HVORFOR og HVORDAN de er opstået! Og derved får vi ikke taget fat om ÅRSAGEN til problemet!

Derfor er de fleste behandlinger for sygdomme i det etablerede sundhedssystem også blot symptombehandlinger.
Så mens registret for registrerede og anerkendte sygdomme ( = symptomer!) vokser og vokser år for år, er vi i de fleste tilfælde ikke kommet tætter på at forstå årsagen eller årsagerne til disse sygdomme. Vi har blot kommet forskellige symptomer i forskellige kasser, givet dem et navn (diagnose) og tilknyttet et eller flere medikamenter til disse diagnoser!
Derfor kan du som regel også kun få hjælp i det etablerede sundhedssystem hvis du har en diagnose! Altså du skal passe i en kasse! Og du skal være så dysfunktionel at du kan få en diagnose. Så hvis du ikke er dårlig nok til at få en diagnose, kan du ofte ikke få hjælp!

Men er fravær af sygdom og diagnose sundhed? Eller er sundhed mere end blot fravær af sygdom?

Det er her forskellen er på den Diagnose Orienteret tilgang kontra den Person Orienteret tilgang er. Læs mere her om det (link kommer).

 

Akut versus kroniske udfordringer og sygdomme

Kroniske ubalancer og sygdomme kommer typisk snigende med tiden. Måske er symptomerne så diffuse som lidt ekstra træthed, uoplagthed, dårligere søvn, lav stress-tærskel, uro, smerter etc.
De fleste kroniske sygdommer tager årtier at opbygge! Så stærk og resursefuld er kroppen faktisk! Tænk at din krop gennem et eller flere årtier måske er blevet overforbrugt og stadig i vidt omfang her været der for dig og fået dig gennem din dagligdag!

Men hvad hvis de symptomer og måske senere diagnoser der opstår er kroppens måde at fortælle dig, at nu har du brugt flere resurser end kroppen har til rådighed? Du har muligvis lavet et større overtræk på din kropslige bankkonto!

Du har måske langsomt op gennem 20`erne og 30`erne og 40`erne opbygget en kropslig bankgæld. Denne kropslige bankgæld er nu så stor, at du ikke længere kan dække de daglige renter og derfor “ringer” kroppen til dig og beder dig få betalt din gæld tilbage. Ellers bliver kroppen ved med at ringe (= give dig symptomer). Og til sidst råber kroppen så højt til dig, at den slet ikke behøver at bruge telefonen men blot åbne vinduet og råbe….!!

Budgettet er nu overskredet gennem mange årtier! Det kan ende med en kropslig bankerot!! Eller det vi kalder en potentiel terminal sygdom som cancer, hjertekarsygdomme etc. Eller blot invaliderende tilstande som KOL, demens, alzheimer, kronisk stress, fibromyalgi, fysisk funktionsnedsættelse, kroniske smerter etc.

Sjovt nok kalder vi mange af de kroniske sygdomme her i vesten for LIVSSTILS-SYGDOMME!! Men når vi så skal behandle dem, er det ofte med et medikament i stedet for at se på LIVSSTILEN (kost, søvn, motion, stress, socialt liv etc) – det er da en smule paradoksalt!

Akutte skader kan være ved fald, ulykker, sport eller lignende. Men ret ofte er din generelle sundhedstilstand også afgørende for hvor slem en akut skade bliver og ikke mindst hvor lang tid den tager om at heale og du igen har fuld funktionsniveau og er smertefri.

Så når vi arbejder både med den Stress-forløsende Kropsterapi og den Holistiske Livsstilsvejledning hjælper og optimere vi både indefra og udefra og både på den korte og lange bane.
Vi både forbedrer, afhjælper og optimerer samtidig med vi forebygger og tilfører så fremtidige dysfunktioner, symptomer og sygdomme har sværere ved at opstå.

Så vi kan blive et “sundhedens væsen” på alle fronter.

Velkommen til sundhedsvæsenet som det måske burde være!